Shop Mobile More Submit  Join Login

Comments


:iconcreativecorpse:
CreativeCorpse Featured By Owner Nov 4, 2014  Student General Artist
creative, inspiring and beautiful art!
Reply
:iconjim-from-hell:
Jim-From-Hell Featured By Owner Nov 2, 2014
Amazing gallery!!!! :wow:
Reply
:iconkropcia:
Kropcia Featured By Owner Oct 14, 2014  Hobbyist Writer
Łał, po prostu zakochałam się w Twojej galerii :3
Twój styl skradł mi serce! Mam nadzieję, że kiedyś kupie sobie koszulkę z Twoim designem. Na razie mam problem z wejściem na stronę sklepu ale nie wiem czy to jakaś awaria czy kwestia mojego komputera ;_;
Reply
:iconhitty-rex:
Hitty-Rex Featured By Owner Oct 12, 2014   Digital Artist
Wow, tworzysz nieziemskie ilustracje! :love: zostałam ich fanką!
Reply
:icongimp-rules:
Gimp-rules Featured By Owner Oct 6, 2014  Hobbyist Digital Artist
u rock
Reply
:iconmoreno-a88:
Moreno-A88 Featured By Owner Aug 1, 2014  Hobbyist Traditional Artist
Stunning Gallery!
Reply
:icon4leesc:
4leesc Featured By Owner Jun 20, 2014  Hobbyist Digital Artist
like a lot your style! :)
Reply
:iconthesoggo:
TheSoggo Featured By Owner May 20, 2014
Great gallery... I love your style, with the fine, precise lines and the soft shading :)
Reply
:iconsonja108:
sonja108 Featured By Owner Oct 31, 2013  Hobbyist General Artist
i love your artwork! its very creative!
Reply
:iconjohannepande:
JohannePande Featured By Owner Oct 30, 2013  Hobbyist General Artist
Your imagination is wicked cool and I love the kinda mute way you colour. Very exiting and inspiring! 
Reply
Add a Comment: